NDB radiofyrar

NDB Radiofyrar

Impexa representerar sedan mer än 20 år firman Southern Avionics i USA som tillverkar NDB fyrar för luftfartens och sjöfartens navigering. I Sverige är i stort alla flygplatser utrustade med radiofyrar av märket Southern Avionics Company.

NDB sändare SE-125

NDB Sändare SE-125 är Southern Avionics efterföljare till den under mer än 20 år populära SA-100 som fortfarande gör en trogen tjänst. Man har byggt SE-125 med erfarenheter från SA-100 för att få en NDB sändare med hög kvalitet och hög driftsäkerhet. Enklare driftsättning / underhåll får man med SE-125 , tillsyn justeringar, utförs på frontpanelens tryckknappssats. Med den inbyggda mjukvaran kan som extra
utrustning installeras fjärrpanel i olika utförande ( beroende på avståndet mellan sändaren och kontrollpanel )

Det går även att koppla upp SE- sändarna mot internet för full kontroll och avläsning av driftdata. SE-sändarna finns i utförande 125 / 250 / 500 / 1000 watt.

För ytterligare tekniska data klicka på denna länk http://www.southernavionics.com/se-series-125-watt-ndb-transmitter/

NDB sändare SC200 DGPS

För sjöfarten finns NDB SC-DGPS sändare med möjlighet att sända GPS systemets korrektions information till fartygens navigationssystem.

För mera info om SC sändare klicka på länken http://www.southernavionics.com/documents/SC1000-3-10-09.pdf

Antennavstämningsenheter

Antenntuners finns för effekter upp till 1000 watt och är givetvis helautomatiska och stämmer av antennen för att minsta reflekterad effekt under alla väder och markförhållanden.

För mera info klicka på länken nedan http://www.southernavionics.com/images/pdfs/
pc1000c_1p66_adobe_file_cor_.pdf

MR-5 Kontroll / Alarmmottagare

För fjärrövervakning av NDB sändarens funktion är MR-5 en kostnadseffektiv lösning. Enheten placeras vid övervakningsplatsen och avlyssnar att NDB sändaren arbetar.
Om sändaren inte fungerar ges ett ljus och ljudlarm.

Det går även att avlyssna radiofyren med en inbyggd högtalare i MR-5 enheten.
Tidigare larmsystem med larmsignal över telefonledning är ofta en dyrbar lösning som helt uteblir med MR-6 mottagarens trådlösa övervakning.
För ytterligare information om MR-5 klicka på länken.           http://www.southernavionics.com/images/pdfs/mr5c.pdf

Alla produkter Southern Avionics radiofyrar

För fullständig produktinformation på alla produkter klicka på länken  www.southernavionics.com