Inlägg av impexa

Impexa Göteborg är ett mindre elektronikföretag som från start hette Lars Hallin AB och grundades för över 30 år sedan. År 2004 övertog Louise Sigstedt Hallin firman då även firmanamnet ändrades till Impexa Göteborg. Impexa Göteborg säljer radiofyrar för luftfartens navigering, vertikalantenn för NDB fyrar, handpejl samt markradio för flyg.

Läs mer

Avslutat postgiro

Avslutat Plusgiro Vårt plusgiro 161111-0 är avslutat. Inbetalningar kan nu endast ske till bankgiro 5742-4442

Läs mer