Impexa Göteborg är ett mindre elektronikföretag som från start hette Lars Hallin AB och grundades för över 30 år sedan. År 2004 övertog Louise Sigstedt Hallin firman då även firmanamnet ändrades till Impexa Göteborg. Impexa Göteborg säljer radiofyrar för luftfartens navigering, vertikalantenn för NDB fyrar, handpejl samt markradio för flyg.